X

Det här är SeLest jubileumsskiva, och den är särskilt tillägnad alla er som stöttat och inspirerat – och som alltjämt stöttar och inspirerar – oss att göra verklighet av våra musikaliska visioner och hugskott. 10 år har gått, vi har spelat 10 tusentals toner, vi har fött 10 barn och vi har gjort en egen version av Mozarts Requiem. Vi har rest 10 tusentals mil tillsammans, rent bokstavligt, till och från alla repetitioner&konserter. Vi har flyttat och vi har stannat kvar.
SeLest kan med lite god vilja tolkas som ”att vara tåg” på isländska och just så känns det. Vi är ett tåg på resa, ett tåg som får fler och fler vagnar på en resa som blir längre och längre…